Tuesday, 14/07/2020 - 23:54|
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON ĐA MAI NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!
Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2019
Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website