Monday, 06/07/2020 - 08:46|
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON ĐA MAI NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!

Một số hình ảnh các bé lớp Mẫu giáo 3 tuổi C3 trải nghiệm làm bánh trôi nước nhân dịp Tết Hàn thực năm Mậu Tuất


Tác giả: Phạm Bích Phượng