Sunday, 29/11/2020 - 09:04|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025!

Hoạt động học lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A1

Giờ trẻ LQVH: truyện Ai đáng khen nhiều hơn. Hướng dẫn tổ chức giáo viên Phan Thị Hạnh

IMG_20171123_121345.jpgIMG_20171123_121349.jpgIMG_20171123_121353.jpgIMG_20171123_121358.jpgIMG_20171123_121402.jpgIMG_20171123_121407.jpg