Sunday, 29/11/2020 - 08:05|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025!

Các hình ảnh tuyên truyền về dịch Covid-19


Tác giả: Phạm Thị Bắc