Monday, 06/07/2020 - 08:56|
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON ĐA MAI NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!

Phong trào "Kế hoạch nhỏ"

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội phụ nữ phường Đa Mai về việc phát động phong trào thu gom phế liệu tái chế trong các hộ gia đình, các cơ quan trong địa phương, trường mầm non Đa Mai đã phát động phong trào đến 100% cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường và dựa trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường. Sau một tuần phát động thu gom phế liệu để làm kế hoạch nhỏ ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường, số vỏ lon bia, lon nước ngọt gom được lên tới gần 2000 vỏ, số vỏ chai nhựa thu được 6,5 kg và được gần 100kg giấy vụn. Tổng số kinh phí từ việc bán phế liệu được 650.000đồng. Số tiền tuy ít ỏi song đây cũng sẽ là một phần quà đầy ý nghĩa để gửi tới các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn (dự kiến Hội phụ nữ sẽ tặng quà cho các cháu nhân dịp khai giảng năm học mới).

Giáp Thị Lương - Phó Hiệu trưởng


Tác giả: Giáp Thị Lương