Sunday, 29/11/2020 - 09:20|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025!

Hoạt động khám phá: Tìm hiểu về ngày 20/11, lớp 5 -6 tuổi A4

Qua giờ hoạt động học có chủ đích: Tìm hiểu về ngày 20/11 trẻ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam, được tự tay gói hoa, gói quà, vẽ tranh, làm bưu thiếp để tặng cô giáo.

1511321210929.jpg

1511321217213.jpg1511321219514.jpg1511321221514.jpg1511321223667.jpg1511321224743.jpg1511321226074.jpg1511321227056.jpg1511321230971.jpg1511321232411.jpg1511321234127.jpg1511321235782.jpg1511321238314.jpg1511321240722.jpg1511322196542.jpg1511322210625.jpg