Monday, 06/07/2020 - 09:52|
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON ĐA MAI NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!
 • Nguyễn Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ MG 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0986273697
  • Email:
   nguyenbichthuandm@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ MG 4-5 tuổi ; Giáo viên lớp MG 4 tuổi B4

 • Nguyễn Phương Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0338502629
  • Email:
   annabean11694@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp MG 4-5 tuổi B4

 • Lê Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987231233
  • Email:
   lehongkhanhbg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp MG 4-5 tuổi B4

 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976184661
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp MG 4-5 tuổi B3

 • Nguyễn Thị Tới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979599004
  • Email:
   ngoquangdungdamai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp MG 4 tuổi B2

 • Lê Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983910488
  • Email:
   lehangbach@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp MG 4-5 tuổi B2

 • Lương Thuỳ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986466626
  • Email:
   linhnam626@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Mẫu giáo 4 tuổi B3

 • Nguyễn Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989459941
  • Email:
   nguyenthigiangdm@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp MG 4 tuổi B1

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 121
Hôm qua : 398
Tháng 07 : 2.813
Năm 2020 : 531.886